Zápis dětí do DS Školička Sokolík pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení do Dětské skupiny Školička Sokolík (dále jen „DS“) bude probíhat v době od 19. do 23. června 2023.

Kritéria pro přijetí dětí:

  • mají trvalé bydliště ve Šlapanicích
  • dosáhnou 2,5 až 4,99 let věku dítěte k 31. 8. před zahájením nového školního roku
  • jeden z rodičů doloží svou vazbu na trh práce dle § 11 odst. 1 písm. i) a odst. 2 a 4 zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v DS
  • budou přihlášeny na každodenní, celodenní docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně

Dokumenty:

  • Žádost o přijetí dítěte do DS
  • Potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte

V případě zájmu o docházku je potřeba vyplnit a podepsat uvedené dokumenty a přinést nejpozději do 23. 6. 2023 15,00 hod. do naší DS, se sídlem Nádražní 706/87, 664 51 Šlapanice v pracovní dny vždy mezi 8,00 – 10,00 hod. nebo 14,00 – 16,00 hod. Na dokumenty odevzdané po uvedeném termínu nebude brán ohled. Ve středu 28. 6. 2023 budete informováni prostřednictvím e-mailu o přijetí (nepřijetí) dítěte.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.