Adaptační proces

Adaptační proces ke stažení (ODT)

Adaptační proces v Dětské skupině Školička Sokolík

Adaptační období začíná vstupem dítěte do dětské skupiny a končí, když dítě zvládá pobyt ve skupině bez emocionálních výkyvů, tedy zvládá odloučení od rodičů a již chápe, že pobyt v dětské skupině je časově omezený a rodič si ho vyzvedne po určité době.

Období ukončení adaptace nastává zhruba po jednom měsíci, děti se zakotvily ve skupině, osvojily si určitou roli, přijaly svou pozici ve skupině. Ztotožnily se s hodnotami, pravidly a normami dané skupiny, navázaly vztah s pečujícími osobami, které jsou schopny poskytnout podporu ve všech směrech v případě potřeby.

Zároveň nastupuje období, kdy se dítě přirozeně zapojí do aktivit v rámci režimu dne dětské skupiny (Režim dne) a více méně jej chápe.

Délka období adaptace je zcela individuální, někomu stačí prvních 14 dnů, někdo potřebuje delší dobu. Důležitou roli zde má osobnost dítěte, rodičovský přístup a přístup pečujících osob.

Dále také rozhoduje bezpečné, předvídatelné a podnětné uspořádání prostoru v dětské skupině (tedy že dítě má a zná svou značku, ví, kde má skříňku na oblečení, boty, kde má ručník a kde má svou postýlku).

Předpokladem pro dobrý průběh adaptace dětí v dětské skupině je komunikace. Pro pečující osoby je důležité mít informace o dítěti od rodičů. K získání nejdůležitějších informací o dítěti nám slouží „Evidenční list dítěte“ a také samozřejmě poskytnuté informace rodičem pečujícím osobám při každodenním příjmu dítěte. Pečující osoby naopak pravidelně informují o dítěti při odpoledním předání a dále kdykoliv je to třeba.

Důležitou roli hraje i důvěra rodiče v pečující osobu. Oboustranným cílem je spokojené dítě. Počítejte s tím, že se může  dítě v době adaptace chovat na přechodnou dobu jinak, než tomu bylo před nástupem do dětské skupiny. Projevy chování jsou různé, dítě je například zamlklé, vzteká se, nechce jíst, pláče ze spaní apod. Nemějte obavy, časem se vše srovná a uklidní.

Ani po úspěšném zadaptování dítěte však nedoporučujeme rodičům pobyt dítěte v dětské skupině delší než 8 hodin denně. V prvních dnech zůstává dítě v dětské skupině pouze několik hodin dopoledne, přespávat v dětské skupině začíná zpravidla až po několika týdnech (ale je to velmi individuální).

Na nástup do dětské skupiny je dobré dítě připravovat vhodnou formou (obrázkové knížky, procházka k dětské skupině, povídáním). Adaptaci usnadní i to, že rodič zvyká dítě na odloučení ještě před nástupem do dětské skupiny.

Změny a nároky se kterými se dítě při nástupu do DS musí vyrovnávat:

 • odloučení od rodičů
 • navazování nových vztahů s pečujícími osobami, které se zároveň věnují i jiným dětem
 • přestává být středem zájmu, jako bývalo v rodině
 • poznávání jiného stylu výchovy
 • navazování vztahu s ostatními dětmi a dělení se o pozornost, hračky atp.
 • osvojení si své role ve skupině, způsobu spolupráce ale i způsobu řešení konfliktních situací
 • pravidelná docházka, tedy např. jindy vstávat
 • nový pravidelný režim a rytmus dne
 • přijímání nových pravidel a omezení
 • mnoho aktivit se provádí společně, jisté omezení soukromí, předpoklad spolupráce
 • poznávání nového prostředí
 • pravidelnost stravování, nové chutě, druhy jídla, společné stravování a jistá míra samostatnosti v sebeobsluze (osobní hygiena, oblékání a stolování)
 • říct si o pomoc (např. při hygieně, pocitu žízně či hladu, při stolování apod.)
 • očekávání ze strany rodičů, personálu dětské skupiny i ostatních účastníků

Doporučení pro rodiče, která mohou usnadnit proces adaptace

 • Dbejte na to, aby předávání dítěte do dětské skupiny proběhlo v klidu, bez nervozity z Vaší strany. Dítě tento stav rychle vycítí a je pak samo neklidné a nervózní.
 • Rozlučte se s dítětem v šatně a loučení neprodlužujte. Zároveň ale neodcházejte ve spěchu nebo dokonce tajně. Po svém rozloučení se již nevracejte, dítě to nijak neuklidní, naopak jej to rozlítostní.
 • Věřte, že pečující osoby dokážou dítě utišit, když je to potřeba. Jen dejte dítěti čas a prostor na to, aby si na naši dětskou skupinu zvyklo.
 • Plňte své sliby! Když například řeknete dítěti, že ho vyzvednete po obědě, opravdu pro něho po obědě přijďte. Dítě tak získá pocit, že se na Vás může spolehnout a nebude mít obavy z odloučení.
 • Komunikujte s pečujícím personálem.
 • Přibalte dítěti do dětské skupiny oblíbenou hračku (plyšáka nebo mazlíka na spaní).
 • Nenechte se obměkčit, buďte důslední.
 • Povídejte si o tom, co v dětské skupině dělalo, jaké to pro něj bylo apod.
 • Dítě za zvládnutý pobyt pochvalte a povzbuďte k další docházce. Není však vhodné slibovat předem dítěti odměny, jelikož se ke strachu z nového prostředí a lidí přidá i strach ze selhání a neobdržení slíbené odměny. Navíc poté bude odměnu vyžadovat pravidelně.
 • Používejte s dítětem stejné ranní rituály, například choďte do dětské skupiny vždy stejnou cestou a používejte při loučení vždy stejný rituál.
 • Dbejte na pravidelnou docházku, pro dítě je důležitá bezpečná a předvídatelná rutina.
 • Mějte na paměti, že se v případě přerušení adaptačního procesu z důvodu nemoci dítěte adaptace adekvátně prodlouží
 • Dítě za problémy s přivykáním nikdy netrestejte, Naopak buďte trpěliví, vše má svůj čas.
 • Neporovnávejte své dítko s druhými dětmi, každé dítě je jedinečné, stejně tak jeho situace.

Dne 28. 2. 2022

Vypracovala:  Jana Štěpánková

Zdroj: MPSV, Adaptační program pro děti v dětské skupině s akcentem na věková a vývojová specifika, 2019