Režim dne

Školička Sokolík – režim dne ke stažení (ODT)

6:30 – 8:30 Příchod dětí, individuální přivítání, volná hra, spontánní aktivity
8:30 – 9:15 Ranní cvičení, ranní kruh – společné přivítání, podávání svačinky
9:15 – 10:00 Řízené aktivity, logopedické chvilky, úklid hraček
10:00 – 12:00 Příprava na pobyt venku, dle počasí vycházky po okolí, sezónní pohybové, poznávací činnosti, prvky sportovních her
12:00– 12:45 Společný oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek
12:45 -14:15 Literární program, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:15– 14:45  Osobní hygiena, příprava na odpočinek
14:45– 16:30 Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí na zahradě mateřské školy
Rozcházení dětí

Po celý den je dodržován pravidelný pitný režim, převážně neslazené nápoje (voda, čaj)