Informace ohledně karantény

Dobrý den,

Dne 6.11.2020 byly v kontaktu děti dětské skupiny Školička Sokolík a 2 zaměstnanci
Vaší
DS s osobou, která je COVID-19 pozitivní. Epidemiologickým šetřením jsou u Vámi
sdělených kontaktů  shledány důvody pro karanténní opatření do odvolání.
>>
>>
Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně
zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr
z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí
5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou,
nejpozději však do 10. dne.
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru
bude negativní,karanténa končí po uplynutí min. 10 dnů od posledního
kontaktu s pozitivně testovanou osobou).
>>
V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od
posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných
zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu
brání překážka
např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.)se
karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez
provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou
osobou.
>>
Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního
rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.
Viz:
>> https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%
> C
>> 3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8
>> Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
>>
> (https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C
> 3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8
> Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf)
>>
>> Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa
>> naleznete zde:
>>  https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
> > (https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/)
>>
>> Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro
>> domácí karanténu/izolaci viz:
>> http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-
>> izolaci-5215_5215_519_1.html
>>
> (http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-
> izolaci-5215_5215_519_1.html)
>>
>> Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací
>> obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat
>> ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by
>> se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.),
>> je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní
>> službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.
>> Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař
>>  elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém
>> místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je
>> bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz:
>> https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/
>> (https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/)
>>
>> Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní
>> osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty
>> kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by
>> byla činěna další opatření u nich.
>>
>> Vážený pane řediteli, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření
>> infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení
>> osobám, které jste uvedl jako rizikový kontakt.
>>
>> Prostory školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními
>> prostředky s virucidním účinkem.
> S pozdravem


Bc. Petra Kuxová. DiS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
ÚP Blansko a Vyškov
tel: 545 113 047, +420 778 706 499

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.