Informace k zápisu

O přijetí do Školičky Sokolík se uchází 34 dětí.
Informaci o přijetí či nepřijetí dítěte do Školičky Sokolík obdrží rodiče v týdnu od 16. 5. telefonickou formou, popř. e-mailem.
V případě, že přihlášené dítě bylo přijato do jiného předškolního zařízení a rodiče již o přijetí do Školičky Sokolík nemají zájem, prosíme o zaslání této informace na e-mailovou adresu: skolicka.sokolik@seznam.cz – urychlí to proces přijetí ostatních dětí. Děkujeme.
V případě potřeby můžete využít i kontakt na koordinátorku Školičky Sokolík, paní Bc. Marcelu Havlíčkovou – tel.: 604 122 972.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.