Režim dne

6:30 – 8.30 Příchod do školky, volná hra, nabízené činnosti (výtvarné, hudební, pracovní,…)

8:45 – 9:15 Dopolední svačina

9:15 – 9:45 Řízené činnosti: prožitkové učení, diskuzní a komunitní kruh

9:45 – 11:40 Pobyt venku

11:45 – 12:15 Oběd

12:15 – 14:30 Odpolední odpočinek, klidové činnosti

14:30 – 16:30 Hry dle vlastního výběru, dokončování ranních činností