ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ŠKOLIČKY SOKOLÍK

Přihláška, souhlas zákonných zástupců, potvrzení od lékaře a zmocnění v příloze k vytištění.

prihlaska_a

Vyplněné přihlášky a potvrzení od lékaře přineste do školičky Sokolík v týdnu 17.-21.června. Do 15.července Vás vyrozumíme o přijetí či nepřijetí.

Upozorňujeme, že kapacita dětské skupiny je omezená a děti budeme přijímat přednostně s bydlištěm ve Šlapanicích a dle data narození.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.