Režim dne

6:30 – 8.30   Příchod do školky, volná hra, nabízené činnosti (výtvarné, hudební, pracovní,…)

8:45 – 9:15  Dopolední svačina 

9:15 – 9:45  Řízené činnosti: prožitkové učení, diskuzní a komunitní kruh

9:45 – 11:40  Pobyt venku

11:45 – 12:15  Oběd 

12:15 – 14:30  Odpolední odpočinek, klidové činnosti  

14:30 – 16:30  Hry dle vlastního výběru, dokončování ranních činností

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.